ค้นหาผลิตภัณฑ์จากหมวดหมู่

ผู้ผลิตหลักๆ ที่มีให้บริการ

ติดต่อสอบถาม

Contact

จำเป็นชื่อบริษัท
จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ
จำเป็นEmail
TEL
จำเป็นข้อความ

เวลาให้บริการ 8:30 - 17:30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดปีใหม่และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Tel. 02-168-3226

การเข้าถึง

Access

ชื่อบริษัท
SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD.
ที่อยู่
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1704B ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
TEL
02-168-3224 auto 5 line
FAX
02-168-3229