ผลิตภัณฑ์

SENSHU ELECTRIC CO., LTD. เป็นเทรดเดอร์สายไฟครบวงจรชั้นนำของวงการ

แม้จะเป็นในไทยแต่ถ้าเป็นเรื่องสายไฟก็ต้องยกให้ SEI บริษัทในเครือ SENSHU Group

  • SEI มีสต็อกสายไฟอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ Quick Delivery Just InTime เป็นจริงได้
  • นอกจากสต็อกที่มีในประเทศไทยแล้ว SEI ยังนำเสนอสายไฟที่เหมาะสมที่สุดจากผลิตภัณฑ์ที่มีมากมายของผู้ผลิตสายไฟจำนวนมาก (ญี่ปุ่น, ไทย, สินค้าจากต่างประเทศ)
  • SEI ทุ่มเทให้กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของลูกค้า และให้บริการทั้งสิ่งที่มีการแปรรูปแล้ว เช่น ชุดสายไฟในสายงาน FA

สายไฟก็เหมือนระบบประสาทส่วนกลางในการส่งข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สูง ด้วยคำขวัญที่ว่า “เราจะผลิตในสิ่งที่ยังไม่มี” เราจึงทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเอง เราจะทำประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้ารายต่างๆ ด้วยการนำเสนอสเปกที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการที่แตกต่างกัน และเทคโนโลยีในการผลิต

นอกจากจะอยู่ในฐานะเทรดเดอร์ผู้ขายสายไฟอย่างครบวงจร FA, เครื่องมือ, การสื่อสาร, กำลังไฟ และไฟเบอร์ออพติคแล้ว เรายังรับงานก่อสร้างเดินสายไฟหรือเน็ตเวิร์ค รวมทั้งให้บริการซิสเต็มโซลูชัน ทั้งนี้เราจะรวบรวมขอบข่ายที่กว้างขวาง
และนำความสามารถในแต่ละส่วนหลายๆ อย่างมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทุกรูปแบบของผู้ใช้ ซึ่งความสามารถที่ครบวงจรเช่นนี้เองที่เป็นจุดเด่นสำคัญของเรา